ES fondu projekti

Pētniecības projekts

Pētniecības projekts

2017-08-21
2017. gada 18. augustā SIA "Latvijas pārtikas kompetences centrs" ar AS "Balticovo" noslēdza sadarbības līgumu par pētniecības projekta Nr.28 "Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide" īstenošanu laika periodā no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar SIA "ABC software" un SIA "SQUALIO cloud consulting". Lasīt vairāk
Graudu pirmapstrādes komplekss

Graudu pirmapstrādes komplekss

2016-05-06
Akciju sabiedrība «Balticovo» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000018 īsteno Jauna graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa izveidošanas projektu putnu barības ražošanai. Lasīt vairāk
Cāļu novietnes R30 būvniecība

Cāļu novietnes R30 būvniecība

2016-05-06
Akciju sabiedrība «Balticovo» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» līdzfinansēto projektu Nr.16-06-A00401-001300 īsteno Jaunas jaunputnu novietnes R30 būvniecību un aprīkošanu ar mūsdienīgām iekārtām. Lasīt vairāk
© Balticovo