Cāļu novietnes R30 būvniecība

2016-05-06
Cāļu novietnes R30 būvniecība

Cāļu novietnes R30 būvniecība

16-06-A00401-001300

Akciju sabiedrība «Balticovo» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» līdzfinansēto projektu Nr.16-06-A00401-001300 īsteno Jaunas jaunputnu novietnes R30 būvniecību un aprīkošanu ar mūsdienīgām iekārtām.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

nacionalais-atbalsta-plans-2020-es.jpg

Atpakaļ
© Balticovo