This website uses cookies. Cookies are small alphanumeric files that are downloaded and stored on your computer or other device (eg mobile phone, tablet) and stored in your web browser when you visit a website. They may be used to keep track of which pages on the website you visit, to store information you have entered or to remember your preferences, such as language settings, as you browse the website.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts

 „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Pētījums Nr. 2.9 “Bezvadu monitoringa risinājums barības tvertnes atlikuma un gaisa kvalitātes novērtējumam vistu kūtīs”


Īstenotājs – AS “SAF Tehnika” sadarbībā ar AS “Balticovo”

Pētījuma periods – 01.03.2020 – 30.11.2021Pētījuma mērķis:

Izveidot bezvadu monitoringa sistēmu graudu tilpumam barības tornī, kas realizēta ar ultraskaņas attāluma sensoriem, novērtēt tās precizitāti. Un izstrādāt bezvadu gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu, kas var darboties paaugstinātā amonjaka koncentrācijā, un, izmantojot iegūtos datus, uzlabot vistu labturības rādītājus.


Pētījuma rezultāts:

 

Pētījuma laikā tika iegūtas vērtīgas zināšanas par olu ražošanas nozari, putnkopību un būtiskākajiem procesiem, kas jāveic, lai nodrošinātu konkurētspēju konkrētajā nozarē.


Uzstādot aptuveni 200 dažāda tipa sensoru vienā no vistu novietnēm, tika iegūta padziļināta izpratne par apkārtējās vides apstākļiem, kuros tiek turēti putni, kā arī veikta šo datu analīze, kas ļāva sīkāk izprast ietekmējošos faktorus olu ražošanas cikla laikā. Secināts, ka būtiskākais no vides kvalitātes rādītājiem, kas visvairāk ietekmē putnu dzīves ilgumu, kā arī izdēto olu skaitu, ir apkārtējās vides temperatūra, kā arī tika noteikts optimāls sensoru izvietojums kūtī. Svarīgi, ka uzstādītie sensori ir veiksmīgi strādājuši ļoti nelabvēlīgos apstākļos bez defektiem, kas apliecina to piemērotību olu ražošanas un putnkopības nozares specifiskajam pielietojumam.


Pētniecības projekta ietvaros tika apskatītas arīdzan graudu tvertnes un partnera aprakstītā biznesa problēma, kas slēpjas graudu atlikuma novērtējumā. Tika pārstrādāts pirmā ultraskaņas sensora prototips un tika iegūts strādājošs ultraskaņas sensors, kas tiek galā ar mērījumu veikšanu, kas, savukārt, ļāva izstrādāt matemātisko modeli graudu atlikuma noteikšanai ar vidējo kļūdu 0.61%