This website uses cookies. Cookies are small alphanumeric files that are downloaded and stored on your computer or other device (eg mobile phone, tablet) and stored in your web browser when you visit a website. They may be used to keep track of which pages on the website you visit, to store information you have entered or to remember your preferences, such as language settings, as you browse the website.

Sabiedrības atbalsta politika

Atbalsta prioriārās jomas

AS Balticovo atbalsta projektus, kas atbilst uzņēmuma vērtībām un misijai.


Balticovo sabiedrības atbalsta politikā prioriātās jomas tiek noteiktas: 

 - Vietējās kopienas dzīvestelpas uzlabošana (Atbalstām pasākumus un aktivitātes, kas veicina vietējās kopienas sporta, kultūras, izglītības, sociālās vides attīstību, uzlabošanu un nostiprināšanu);

- Sociāli mazaizsargāto grupu atbalsts (Atbalstām aktivātes un pasākumus senioru, daudzbērnu ģimeņu, mazturīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanai);

- Sports (Atbalstām amatieru un profesionālo bērnu, jauniešu un pieaugušo fizisko sporta aktivitāšu veicināšanu un virzīšanos uz sasniegumiem);

- Veselīgs dzīvesveids un uzturs (Atbalstām pasākumus, projektus un aktivitātes, kas veido izpratni un izglīto par pilnvērtīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu).Sabiedrības atbalsta veidi un forma sadarbībai


- Sponsorēšana: finansiāls atbalsts projektiem un pasākumiem, kuru laikā tiek nodrošināta uzņēmuma un tā produkcijas reklāma;

- Sabiedrības atbalsts: ziedojums finanšu līdzekļu vai uzņēmuma produkcijas nodrosināšanā;

- Cilvēkresursi un zināšanas: lekcijas un prezentācijas, meistarklases, ekskursijas, ko var sniegt mūsu darbinieki, eksperti un savas jomas profesionāļi.

Aktivitāšu un projektu atbalsta pieteikumu izvērtēšanas kritēriji


- Iesniegtajam projektam vai iniciatīvai jābūt atbilstošam uzņēmuma vērtībām un jāatbilst kādai no uzņēmuma noteiktajām prioritārajām sabiedrības atbalsta jomām;

- Tiks vērtēta arī projekta atbilstība Balticovo zīmolam, projekta īstenotāja reputācija, kā arī uzņēmuma iespējas un resursus konkrētajā iniciatīvā iesaistīties;

- Projekta rezultātiem jābūt izmērāmiem;

- Atklāts un caurspīdīgs process;

- Ietekmes pušu iesaiste;

- Iespēja veidot ilgtermiņa sadarbību.


Pieteikumus ar detalizētu aktivitātes aprakstu sūtiet: info@balticovo.lv ar norādi “Sabiedrības Atbalstam”.

Mēs neatbalstām

Mēs neatbalstām: 

- reliģiska un politiska rakstura pasākumus un organizācijas;

- azartspēles;

- privātpersonas;

- pasākumus un organizācijas, kuru pamatdarbība nav saskaņā ar AS Balticovo vērtībām un misiju.