Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

GRAUDU IEPIRKUMS

Iepērkam graudus dējējvistu barības ražošanai. Dējējvistu sabalansēts uzturs ir visu panākumu atslēga, tādēļ Balticovo vistu barība dažādās proporcijās satur kviešus, kukurūzu, miežus, rapšu raušus, saulespuķu un sojas spraukumus, rapšu eļļu, raugu un citas dabiskas, organiskas barības piedevas. Barību ražojam paši, lai pilnībā kontrolētu sastāvdaļas, nodrošinot kvalitatīvu, veselīgu, drošu un gardu olu produkciju.

IECAVA

Birojs un ražotne

Administratīvā ēka, Iecavas pagasts, Bauskas novads, Latvija

Edgars Sondors

+371 29452455

edgars.sondors@balticovo.lv


Graudu laboratorija:

+371 25618944


BĒNE

Graudu pieņemšanas punkts

Sniķeres iela 12, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, Latvija

Pirmdiena - Piektdiena:

Nepieņemam
Sestdiena - Svētdiena:

NepieņemamEdgars Sondors

+371 29452455

edgars.sondors@balticovo.lv


Graudu laboratorija:

+371 27894017

MADONA

Brīvās turēšanas apstākļu vistu mītne un graudu pieņemšanas punkts

"Ruļļi", Lazdonas pagasts, Madonas novads, Latvija


Pirmdiena - Piektdiena:
Graudus nepieņemam!
Sestdiena - Svētdiena: brīvsEdgars Sondors

+371 29452455

edgars.sondors@balticovo.lv 


Pieņemšanas punkts:

+371 26514700


Kviešu graudu grupu sadalījums

Graudu grupu sadalījums un bāzes rādītāji

Kvalitātes parametri


Mieži

Kvieši lopbarības

Kvieši 3.grupa

Kvieši 2.grupa

Kvieši 1.grupa

Kvieši  Ekstra

Proteīns/eļļa, %, min


-

-

11

12

13.5

14.5

Tilpummasa, g/l, min


-

-

750

760

780

780

Lipeklis, %, min


-

-

21

24

28

29

Krišana, sk.sek, min


-

-

250

250

270

280

Mitrums, %                                                                                           Bāzes

                                                                                                               Max


14

14

14

14

14

14

23

23

23

23

23

23

Piemaisījumi, %                                                                                    Bāzes

                                                                                                               Max


1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

Dīgušie graudi, %, Max


6

6

0

0

0

0

Sīkie graudi, %, Max


-

-

5 5 5 5

Citu graudu kultūru piemaisījumi, %, Max


5

5

0

0

0 0

Ar fuzariozi un citādi inficēti graudi

Nav pieļaujami

•Madaras piemaisījums nav pieļaujams lielāks par 0,3%;

•Rudzu piemaisījums nav pieļaujams lielāks par 1%;
•Ja citu graudu piemaisījums pārsniedz 5%, tad šie graudi klasificējami kā miežu-kviešu

maisījums;

•Atkritumu piemaisījumi ir: atkritumi (akmeņi, zāle, nezāles, melnie graudi, slimie graudi), neizkultie graudi, šķeltie graudi, salmi un pelavas;

•Tiks veikta pārbaude, vai graudi satur pesticīdu atliekvielas;

•Kaitēkļu klātbūtne graudos un rapša sēklās nav pieļaujama.

•Kvalitātes grupu iedalījums pieņemamajiem graudiem un rapsim (var mainīties atkarībā no ražas gada specifikas):

•Graudaugi un rapsis nav ģenētiski modificēti un nesatur GMO;

•Mikotoksīnu, smago metālu saturs atbi-lst Regulas (EK) 1881/2006 prasībām;

•Pesticīdu atlieku saturs atbilst Regulas (EK) 396/2005 prasībām.

Pakalpojumu izmaksas 2023./2024.gada sezonā

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Cena


Graudu laboratorijas pakalpojumi

Graudu pieņemšana

Graudu tīrīšana

Cena par tonnu

Cena par tonnu

Cena par katru % virs bāzes, par tonnu

€ 0.50

€ 1.00

€ 1.50

Graudu kaltēšana

Cena par katru % virs bāzes, par tonnu

14.1% - 18.0 %

€ 5.00

18.1% - 20.1 %
€ 6.00

no 20.2 %

€ 8.00

Graudu iekraušana
Cena par tonnu

€ 2.50

Graudu glabāšana
Cena par tonnu/mēnesī
€ 1.50
Pakalpojumu izmaksas norādītas bez PVN.

Iepirkumu daļas - Rīcības kodekss


Iepirkumu daļas Rīcības Kodekss nodrošina kopējus iepirkuma darbības principus un definē mūsu sadarbību ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Tas attiecas uz visiem saistītajiem Balticovo AS darbiniekiem.

Mēs sagaidām, ka katrs darbinieks nekavējoties ziņos, ja radīsies aizdomas par Rīcības Kodeksa neievērošanu. Jebkura ziņotā informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu.

Darbinieki

Mēs ievērojam to valstu darba tiesību aktus un noteikumus, kurās strādājam un sadarbojamies.

Katram darbiniekam ir tiesības uz drošu darba vidi, tādēļ mēs lielu uzmanību pievēršam darba  drošībai.

Mēs ievērojam starptautiski atzītas cilvēktiesības.

Klienti

Mūsu publicētā reklāma vienmēr ir patiesa un precīza.

Sniedzot un saņemot pakalpojumus, mēs vienmēr ievērojam savu klientu drošību.

Mūsu sadarbības kvalitātei var uzticēties.

Konkurenti

Balticovo AS iepirkumu daļa atbalsta atklātu un godīgu konkurenci visos tirgos.

Mēs visā savā darbībā ievērojam piemērojamos tiesību aktus konkurences jomā un nepieļaujam situācijas, kurās pastāv risks, ka varētu tikt pārkāpts konkurences likums.

Mēs ar saviem konkurentiem neapspriežam cenas vai cenu noteikšanas principus, dalību konkurējošās iepirkumu procedūrās, savas izmaksas un izmaksu struktūru, savus stratēģiskos lēmumus un citu informāciju, kas nav publiski izpaužama un kuru konkurenti nedrīkst zināt.

Apkārtējā vide

Videi draudzīga uzņēmējdarbība ir stratēģiski svarīga mūsu uzņēmumam.

Mēs apņemamies samazināt enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī atkritumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Mēs cenšamies saviem klientiem nodrošināt ilglaicīgu, ekoloģiski ilgtspējīgu dzīves un darba telpu.

Piegādātāji, apakšuzņēmēji un sadarbības partneri

Pret piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem ir vienāda, godīga attieksme bez diskriminēšanas, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.

Attiecībās ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem mēs nepieļaujam kukuļošanu vai citus nelikumīgus maksājumu veidus.

Attiecības ar sabiedrību

Balticovo AS iepirkumu daļa katrā valstī, kurā darbojas un sadarbojas, ievēro vietējos tiesību aktus un noteikumus.

Mēs nekādā veidā neveicam un nepieļaujam korupciju, izspiešanu vai kukuļošanu un apņemamies apkarot šādu praksi.

Mēs neziedojam finanšu līdzekļus politiskām partijām, grupām vai atsevišķiem politiķiem.


AS Balticovo sadarbības partneri apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt AS Balticovo iepirkumu daļas Rīcības kodeksam un ievēros tā prasības savā uzņēmumā.

AS Balticovo ir tiesības veikt auditu vai pasūtīt trešās puses auditu, lai pārbaudītu sadarbības partnera atbilstību Iepirkumu daļas Rīcības kodeksam.