Vakances

RAŽOŠANAS KOMPLEKSA VADĪTĀJS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Pieredze pārtikas ražošanas vadītāja amatā (vismaz 3 gadi)
 • Augstākā izglītība pārtikas vai tehniskajā jomā
 • Pieredze pārtikas produktu ražošanas procesu  vadībā,  izpratne par pārtikas produktu ražošanas procesu plānošanu un realizēšanu
 • Zināšanas un pieredze kvalitātes vadības sistēmās un to noteikumu piemērošanā pārtikas produktu ražošanas jomā
 • Zināšanas un pieredze darbā ar pārtikas ražošanas iekārtām
 • Analītiska un uz rezultātu vērsta  domāšana, augsta atbildības sajūta un spēja reaģēt nestandarta situācijās
 • Teicamas latviešu, krievu valodas zināšanas un labas  angļu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas un pieredze darbā ar datorprogrammām, pieredze darbā ar Microsoft Dynamics AX tiks uzskatīta kā priekšrocība

PIENĀKUMI:

 • Ražošanas kompleksa darbības organizēšana un vadīšana
 • Ražošanai nepieciešamo izejvielu/materiālu plānošana
 • Sadarbības veidošana un uzturēšana ar citām iesaistītām nodaļām
 • Ražošanas efektivitātes analīze un paaugstināšana
 • Ražošanas kompleksa vadīšana atbilstoši BRC kvalitātes prasībām
 • Ražošanas kompleksa darbinieku virsvadība, darba plānošanas un izpildes kontroles veikšana
 • Darbs ar darbinieku komandu, komandas motivēšanu

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika
 • Sporta aktivitāšu kompensācija
 • kompensācija par noklušanu uz/no darba
 • Atalgojums: no 2200 līdz 2500 EUR bruto (atalgojuma līmenis atkarīgs no kandidāta pieredzes un prasmēm)

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv   vai zvanot pa tālruni 63943834, 26771370

ENERGODIENESTA VADĪTĀJS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • augstākā tehniskā, inženiertehniskā izglītība vai vidējā tehniskā izglītība.
 • obligāta pieredze līdzīgā amatā un līdzīga profila uzņēmumā.
 • zināšanas par LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 • pieredze un ļoti labas zināšanas energoietaišu uzturēšanā, energoefektīvo un drošo risinājumu izveidē un projektu vadībā.
 • spēja uzņemties atbildību un patstāvīgu lēmumu savas darbības sfērā
 • pieredze sadarbības veidošanā kā ar iekšējām iesaistītām pusēm, tā ārējām iestādēm energoiekārtu efektīvas darbības nodrošināšanas jautājumos
 • datorprasmes ļoti labā lietotāja līmenī: MS Office programmu pārzināšana un AutoCAD (sertificētām specialistam priekšrokā)
 • ļoti labā līmenī angļu valodas prasmes kā mutvārdos, tā rakstiski, laba krievu un latviešu valodas prasme
 • darba pieredze ar A, B un C kategorijas piesārņojošam atļaujām (esošo atļauju aktualizācija)
 • vēlams sertifikāts par apmācību BRC 8.versija
 • vēlams sertifikāts vai apmācības ISO 50001 (plānota  energopārvaldības sistēmas ievēšana)
 • vēlams sertifikāts atbildīgais speciālists par gāzes saimniecību
 • B vai C (vēlamā) elektrodrošībā grupa
 • B kategorijas autovadītāja tiesības

PIENĀKUMI:

 • vadīt visu uzņēmuma enerģētisko saimniecību un nodrošināt visu energoiekārtu efektīvu darbību, visu uzņēmumā esošo objektu racionālu apgādi ar visa veida enerģiju.
 • pārzināt un uzraudzīt visas uzņēmuma energoiekārtas un attiecīgos inženiertīklus un komunikācijas: elektroapgāde, ūdens apgāde un notekūdeņu sistēmas,  apkures un tvaika sistēmas, saspiesta gaisa kompresoru ietaises un saistītas iekārtas, aukstuma iekārtu sistēmas, ventilācijas sistēmas
 • piedalīties tehnisko uzdevumu izstrādei jaunu energoobjektu projektēšanai un darbojošos energoobjektu rekonstrukcijai
 • organizēt un plānot enerģētisko ietaišu visa veida remonta un profilaktiskos darbus
 • nodrošināt uzraudzību pār elektrotehniskajiem un siltumtehniskajiem mērinstrumentiem, organizēt kontroles, aizsardzības un automātikas aparātu pārbaudi, remontu un uzskaiti.
 • organizēt visa veida patērējamās enerģijas un kurināmā uzskaiti un patēriņa normēšanu.
 • organizēt uzņēmuma esošo energoiekārtu, energoietaišu uzskaiti un dokumentācijas apkopošanu, aktualizāciju un nodrošināt tās uzglabāšanu.
 • nodrošināt shēmu, rasējumu, instrukciju, apakšzemes komunikāciju un tīklu planšetu pilna komplekta saglabāšanu un savlaicīgu izmaiņu ienešanu tajās.
 • nodrošināt energoiekārtu apkalpojošā personāla apmācīšanu, instruēšanu un periodisko zināšanu pārbaudi.
 • sadarbība ar valsts un citām iestādēm, ieskaitot dokumentu iesniegšanu.
 • sagatavot un iesniegt vadībai atskaites par energoapgādes saimniecības tehnisko stāvokļi.

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas pēc pārbaudes laika
 • apmaksātas sporta aktivitātes
 • iespējama dienesta automašīna pēc pārbaudes laika

Atalgojums:

 • no 1500 līdz 2200 eur bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz liga.lazdane@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 26771370

ELEKTROMEHĀNIĶIS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vidējā tehniskā izglītība /tehniskā specialā
 • zināšanas un vēlama pieredze elektronikā un elektrotehnikā
 • pieredze tehnisko(varbūt ražošanu) iekārtu remontdarbos
 • prasme strādāt ar datoru
 • latviešu, krievu valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas zināšanas
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • B elektrodrošības grupa
 • Metināšanas iemaņas tiks uzskatīta kā priekšrocība

PIENĀKUMI:

 • pārraudzīt ražošanas ceha iekārtu tehnisko stāvokli, uzturot iekārtas darba kārtībā
 • veikt kā plānveida, tā neplānotos iekārtu remontdarbus
 • sekot līdzi plānoto ceha iekārtu remontdarbu izpildei un sniegt atskaites
 • iniciēt nepieciešamos uzlabojumus ceha iekārtu efektīvākam un drošākam darbam

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
 • atalgojums 6,73 EUR bruto stundā
 • Uzņēmuma nodrošina apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv  vai zvanot pa tālruni 63943834, 28320758

 

 

OPERATORS/E OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu
 • fiziskā izturība

PIENĀKUMI:

 • veikt primārā iepakojuma padošanu pie iekārtas
 • veikt primārā olu iepakojuma fasēšanu  gala iepakojumā
 • veikt izejvielu kontroli pirms olu šķirošanas iekārtas
 • veikt nepieciešamos iekārtu uzkopšanas darbus

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • sporta aktivitāšu kompensāciju

Atalgojums:

 • pēc pārbaudes laika: 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758

PUTNKOPIS/E - OPERATORS/E PUTNU NOVIETNĒS
IECAVA

 PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziska izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • prasme un vēlēšanas strādāt ar skeneri, precīzai datu ievadīšanai
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • strādāt ar skeneri precīzai datu ievadīšanai atskaišu sagatavošanai
 • nodrošināt pareizus putnu turēšanas apstākļus putnu novietnēs
 • veikt olu atlasīšanu, šķirošanu un marķēšanu
 • nodrošināt uzkopšanu putnu novietnēs

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem
 • sporta aktivitāšu kompensācija

 • Atalgojums sākot no 6,03  bruto stundā

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv  vai zvanot pa tālruni 63943834, 28320758

KRĀVĒJS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt gatavās produkcijas pārvietošanu ceha noliktavā
 • darbs ar olu paletēšanas iekārtu
 • iekārtu uzkopšana pēc ražošanas procesa pabeigšanas
 • izejvielu pārvietošana noliktavā
 • darbs ar skeneri

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi

Atalgojums:

 • 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758