Vakances

OPERATORS/E PIE OLU ŠĶIROŠANA S IEKĀRTAS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt primārā iepakojuma padošanu pie iekārtas
 • veikt primārā olu iepakojuma fasēšanu  gala iepakojumā
 • Veikt izejvielu kontroli pirms olu šķirošanas iekārtas
 • Veikt nepieciešamos iekārtu uzkopšanas darbus

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi

Atalgojums:

 • 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758


AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • iepriekšējā pieredze darbā ar autoiekrāvēju
 • prasmes un pieredze darbā ar autoiekrāvēju
 • izpratne par darbu noliktavās un pieredze darbā ar skeneri
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlme strādāt un kvalitatīvi padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt taras pārvadāšanu un novietošanu pēc pieprasījuma
 • veikt izejvielu izkraušanas un iekraušanas darbus
 • veikt nepieciešamās darbības ar skeneri taras reģistrēšanai sistēmā
 • saņemt taras pavaddokumentus un apstrādāt tos pēc instrukcijas
 • uzturēt taras noliktavas kārtību saskaņā ar uzņēmuma prasībām

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Baltijas valstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas pēc pārbaudes laika
 • Darba laiks: pēc grafika, slīdošais

Atalgojums:

 • Pēc pārbaudes laika: 5,48 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758


KVALITĀTES DAĻAS VADĪTĀJS/A
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Augstākā eksaktā izglītība, vēlamā izglītība - kvalitātes vadības sistēmu jomā.
 • vismaz trīs gadu pieredze kvalitātes vadības jomā pārtikas ražošanas uzņēmumā
 • pieredze un ļoti labas zināšanas par kvalitātes vadības sistēmu standartu ieviešanu un sistēmas uzraudzību, piem., ISO 9001
 • pieredze un zināšanas pārtikas drošības standartu ieviešanā un sistēmas uzraudzībā, piem., prioritāti BRC standarts.
 • pieredze un zināšanas iekšējo auditu veikšanā un ārējo auditu organizēšanā, vēlamas zināšanas par pārtikas drošības sistēmas auditēšanu.
 • sadarbībā ar procesu līderiem izstrādāt jaunas un/vai pilnveidot esošās procesu vadības procedūras
 • spēja uzņemties atbildību un patstāvīgu lēmumu savas kompetences robežās
 • pieredze sadarbības veidošanā kā ar iekšējām iesaistītām pusēm, tā ārējām iestādēm kvalitātes vadības nodrošināšanas jautājumos
 • datorprasmes ļoti labā lietotāja līmenī: MS Office programmu pārzināšana
 • ļoti labā līmenī angļu valodas prasmes kā mutvārdos, tā rakstiski, laba krievu valodas prasme

PIENĀKUMI:

 • organizēt  vienotu kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā. Sadarbībā ar procesu līderiem izstrādāt un/vai pilnveidot procesu kvalitātes vadības procedūras
 • plānot un veikt un/vai organizēt  kvalitātes sistēmas iekšējos auditus. Sadarbībā ar pārtikas drošības grupas vadītāju plāno un/vai integrēt kopējā auditu plānā pārtikas drošības sistēmas auditus.
 • Piedalīties uzņēmuma personāla Apmācības plāna sagatavošanā un izpildes organizēšanā, sadarbojoties ar Personāldaļas vadītāju, HACCP Pārtikas drošības grupas vadītāju, VACCP vadītāju un TACCP vadītāju.
 • uzturēt uzņēmuma Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatu, kas ietver arī atsauces uz  BRC Pārtikas drošības sistēmas un kvalitātes rokasgrāmatu
 • sekot līdzi LR un ES likumdošanai, normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz uzņēmuma pamatdarbību. Procedūru izstrādē ņemt vērā to prasības.
 • Sekot līdzi Kvalitātes pārvaldības standartu izmaiņām. Procedūru izstrādē ņemt vērā to prasības.
 • sadarboties ar citu vadības sistēmu pārvaldītājiem uzņēmumā gadījumos, ja tiek lemts par citu vadības sistēmu ieviešanu uzņēmumā, piem, vides pārvaldība, darba drošības pārvaldība, sociālā aizsargātība , drošības sistēma vai citas.

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas pēc pārbaudes laika
 • transporta kompensāciju nokļūšanai uz un no darba

Atalgojums:

 • no 2200 –2800 eur bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz liga.lazdane@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 26771370

 


KRĀVĒJS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

KRĀVĒJS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt gatavās produkcijas pārvietošanu ceha noliktavā
 • darbs ar olu paletēšanas iekārtu
 • iekārtu uzkopšana pēc ražošanas procesa pabeigšanas
 • izejvielu pārvietošana noliktavā
 • darbs ar skeneri

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi

Atalgojums:

 • pārbaudes laikā: 4,65 eur stundā (bruto)
 • pēc pārbaudes laika: 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS/E
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma vismaz 60 stundu apjomā
 • apgūta apmācību programma ugunsdrošībā ne mazāk kā 20 stundu apjomā
 • darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārzināšana
 • datorprasmes labā lietotāja līmenī: MS Office programmas
 • latviešu, krievu, vēlams angļu valodas prasme

PIENĀKUMI:

 • darba drošības un ugunsdrošības stāvokļa kontroles veikšana visās uzņēmuma struktūrvienībās
 • konstatēto neatbilstību drošības prasībām dokumentēšana, neatbilstību novēršanas pasākumu organizēšana, izpildes kontroles veikšana     
 • ievadapmācības veikšana nodarbinātajiem, kuri stājas darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju
 • darba vietā veikto instruktāžu un praktiskās apmācības kvalitātes un savlaicīguma kontrolēšana

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Atalgojums:

 • no 1000 –1400 eur bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 26771370