Vakances

PASTERIZĒŠANAS OPERATORS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vidējā tehniskā izglītība
 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt precīzu pasterizācijas procesa norisi
 • uzraudzīt iekārtu un sistēmu darbību

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika
 • Atalgojums sākot no 6,42 EUR bruto stundā

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv  vai zvanot pa tālruni 63943834, 28320758

 

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams eksaktajās zinātnēs)
 • Iepriekšēja pieredze iepirkumu jomā, kas saistīta ar iekārtu, aprīkojumu, instrumentu, izejvielu un saimniecības preču iepirkumiem
 • Pieredze darbā ar klientiem, klientu attiecību vadīšanu, biznesa pārrunu organizēšanu kā ar ārvalstu, tā ar iekšzemes piegādātājiem
 • Ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas
 • Uz risinājumu meklēšanu balstīta domāšana, spēja domāt plaši un rīkoties atbilstoši situācijai
 • Spēja meklēt, analizēt un iegūt vajadzīgo informāciju ārpus   uzņēmuma, t.sk. no piegādātājiem un citām iesaistītām pusēm
 • Ļoti labas  iemaņas darbā ar  MS  Office ,  pieredze darbā ar Microsoft Dynamics AX  vai  līdzīgām sistēmām

PIENĀKUMI:

 • Veikt cenu aptaujas uzņēmuma vajadzībām iepērkamajām iekārtām, aprīkojumam, instrumentiem, saimniecības precēm un izejvielām
 • Pasūtīt un iegādāties uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, saimniecības preces un izejvielas
 • Organizēt piegādāto materiālu un saimniecības preču izsniegšanu uzņēmuma struktūrvienībām
 • Piedalīties procedūru izstrādē un ieviešanā iepirkumu procesu standartizēšanai un sistematizēšanai
 • Meklēt jaunus sadarbības partnerus, veikt cenu aptaujas esošajiem
 • Novērtēt esošos piegādātājus, sagatavot atskaites vadībai
 • Pārstāvēt uzņēmuma intereses sarunās ar piegādātājiem

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika
 • Atalgojums: no 1200 EUR – 1500 EUR bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv   vai zvanot pa tālruni 63943834, 26771370

 

 

OPERATORS - PAKOTĀJS OLU PĀRSTRĀDES CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlama vidējā tehniskā izglītība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • fiziska izturība
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt olu produktu pakošanas iekārtu efektīvu darbu
 • nodrošināt olu produktu pārstrādes iekārtu efektīvu darbu
 • veikt iekārtas remontdarbus pēc nepieciešamības

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc paŗbaudes laika
 • Atalgojums: 5,64 EUR bruto stundā
 • Darba laiks: maiņās pēc grafika

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv  vai zvanot pa tālruni 63943834, 28320758

LABORATORIJAS VADĪTĀJS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • augstākā izglītība ķīmijā
 • ļoti labas datorprasmes, izcilas MS Excel prasmes (obligāti prasmes darbā ar Macro), pieredze darbā ar MS Axapta
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, krievu valoda  - sarunvalodas līmenī
 • pieredze hromatogrāfijas metožu izstrādē HPLC un GC
 • pieredze darbā ar PCR metožu ieviešanu
 • pieredze darbā ar NIR iekārtām
 • pieredze darbā ar ELISA metodēm
 • zināšanas un pieredze darbā ar graudu kvalitātes noteikšanas metodēm (kvieši, mieži, rapsis, kukurūza)
 • vispārējas zināšanas par fizikāli - ķīmiskām testēšanas metodēm un mikrobioloģijas testēšanas metodēm
 • pieredze darbā akreditētā testēšanas laboratorijā pēc ISO 17025 standarta

PIENĀKUMI:

 • plānot un organizēt ķīmijas, mikrobioloģijas graudu/ barības izejvielu laboratoriju darbu
 • uzlabot/ optimizēt esošo paraugu pieņemšanas un reģistrēšanas sistēmu (Darbs ar MS Excel Macro)
 • ieviest jaunas testēšanas metodes mikrobioloģijā un ķīmijā
 • uzturēt uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu sarakstu un iesniegt atskaites Valsts vides dienestam
 • izstrādāt jaunas hromatogrāfijas metodes
 • izstrādāt jaunas NIR testēšanas metodes
 • veikt seroloģisko testēšanu
 • uzturēt laboratorijas dokumentāciju atbilstoši ISO 17025 prasībām
 • sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas pēc pārbaudes laika
 • apmaksātas sporta aktivitātes
 • iespējama dienesta automašīna pēc pārbaudes laika

PRIEKŠROCĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • ar iepriekšējo pieredzi darbā ar Opus Quant, Shimadzu Nexera X2 (diožu matricas un fluorescences detektors), Shimadzu GC 2010 Plus (liesmas jonizācijas detektors)
 • ar iepriekšējo pieredzi darbā ar Qiagen Rotor Gene Q 5 plex un Qiacube iekārtām
 • ar iepriekšējo pieredzi darbā ar programmām Opus Quant, LabSolutions, Biotek Gen5, BioChek
 • Ar iepriekšējo pieredzi darbā ar Intescience iekārtām - Diluflow, Easyspiral un Scan 4000

ATALGOJUMS:

 • no 1800 līdz 2000 eur bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz liga.lazdane@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 26771370

ĶĪMIĶIS-ANALĪTIĶIS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • augstākā izglītība ķīmijā (var būt pēdējo kursu students)
 • labas prasmes darbā ar datoru
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte
 • labas angļu valodas zināšanas

PIENĀKUMI:

 • veikt fizikāli ķīmisko testēšanu + seroloģisko testēšanu (šis ir kā papildus pienākums) un rezultātu apstrādi saskaņā ar apstiprinātām metodēm
 • noformēt testēšanas pārskatus
 • sagatavot darbam nepieciešamos reaģentus
 • piedalīties pārvaldības sistēmas dokumentācijas pilnveidē savas kompetences ietvaros
 • patstāvīgi ņemt paraugus testēšanai (vajadzības gadījumā)
 • darbs arī brīvdienās pēc grafika (vajadzības gadījumā)

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas;
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas pēc pārbaudes laika
 • apmaksātas sporta aktivitātes

PRIEKŠROCĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • ar pieredzi darbā ar HPLC un GC
 • ar pieredzi līdzīgā amatā

ATALGOJUMS:

 • līdz 1200 eur bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes attiecīgā amatā)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz liga.lazdane@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 26771370

KRĀVĒJS JAUNAJĀ RAŽOŠANAS KOMPLEKSĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt gatavās produkcijas pārvietošanu ceha noliktavā
 • darbs ar olu paletēšanas iekārtu
 • iekārtu uzkopšana pēc ražošanas procesa pabeigšanas
 • izejvielu pārvietošana noliktavā
 • darbs ar skeneri

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi

Atalgojums:

 • 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758

OPERATORS/E JAUNAJĀ RAŽOŠANAS KOMPLEKSĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu
 • fiziskā izturība

PIENĀKUMI:

 • veikt primārā iepakojuma padošanu pie iekārtas
 • veikt primārā olu iepakojuma fasēšanu  gala iepakojumā
 • veikt izejvielu kontroli pirms olu šķirošanas iekārtas
 • veikt nepieciešamos iekārtu uzkopšanas darbus

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • sporta aktivitāšu kompensāciju

Atalgojums:

 • pēc pārbaudes laika: 5,17 eur stundā (bruto)

Pieteikties var elektroniski, sūtot CV uz darbs@balticovo.lv vai zvanot pa tālruni: 63943840; 28320758

ELEKTROMEHĀNIĶIS JAUNAJĀ RAŽOŠANAS KOMPLEKSĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vidējā tehniskā izglītība /tehniskā specialā
 • zināšanas un vēlama pieredze elektronikā un elektrotehnikā
 • pieredze tehnisko(varbūt ražošanu) iekārtu remontdarbos
 • prasme strādāt ar datoru
 • latviešu, krievu valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas zināšanas
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • B elektrodrošības grupa
 • Metināšanas iemaņas tiks uzskatīta kā priekšrocība

PIENĀKUMI:

 • pārraudzīt ražošanas ceha iekārtu tehnisko stāvokli, uzturot iekārtas darba kārtībā
 • veikt kā plānveida, tā neplānotos iekārtu remontdarbus
 • sekot līdzi plānoto ceha iekārtu remontdarbu izpildei un sniegt atskaites
 • iniciēt nepieciešamos uzlabojumus ceha iekārtu efektīvākam un drošākam darbam

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma labumu grozu ik mēnesi
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
 • atalgojums 6,73 EUR līdz 8,50 EUR bruto stundā
 • Uzņēmuma nodrošina apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv  vai zvanot pa tālruni 63943834, 28320758